Wycena nieruchomości

Nasza oferta wyceny nieruchomości skierowana jest do:

 • osób fizycznych,
 • banków,
 • sądów,
 • urzędów skarbowych,
 • urzędów miasta i gminy,
 • podmiotów gospodarczych,
 • a także innych instytucji.

Oferujemy wycenę nieruchomości dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • ustalenia ceny nabycia i zbycia,
 • wniesienia aportu,
 • postępowań spadkowych,
 • zniesienia współwłasności, podziału majątku,
 • odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości, ograniczenia sposobu użytkowania z nieruchomości,
 • wynagrodzeń z tytułu służebności przesyłu, strat na nieruchomości, bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • zabezpieczenia wierzytelności (kredytu, pożyczki),
 • opłat wynikających z ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 • wzrostu i utraty wartości nieruchomości na skutek zmiany przeznaczenia nieruchomości – ustawa z o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • rozliczeń skarbowo-podatkowych,
 • innych wg potrzeb zamawiającego.

Przedmiotem wyceny nieruchomości mogą być:

 • nieruchomości gruntowe niezabudowane – działki budowlane, rolne, przemysłowe,
 • nieruchomości gruntowe zabudowane – budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, wielorodzinnymi, budynkami przemysłowo-usługowymi,
 • nieruchomości lokalowe mieszkalne i niemieszkalne,
 • ograniczone prawa rzeczowe,
 • nieruchomości budynkowe,
 • wycena nieruchomości innego rodzaju, np. stacje uzdatniania wody, itp.

Obszary działalności:

 • Obszar naszej działalności to głównie powiat poznański, miasto Poznań i cała Wielkopolska.
 • Realizujemy również zlecenia od Klientów z innych części kraju.