Wymagane dokumenty

Poniżej przedstawiamy Państwu wykaz dokumentów wymaganych do sporządzenia operatów szacunkowych.

Lokal mieszkalny – nieruchomość lokalowa

 • numer księgi wieczystej,
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu,
 • dokumentacja techniczna.

Lokal mieszkalny – spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

 • przydział spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
 • numer księgi wieczystej – jeżeli jest założona.

Lokal mieszkalny / usługowy nabywany od dewelopera (w trakcie budowy)

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielający pozwolenia na budowę lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie,
 • dokumentacja techniczna.

Działka niezabudowana

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej.

Dom mieszkalny

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),
 • decyzja pozwolenia na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie.

Nieruchomości komercyjne (zabudowane)

 • numer księgi wieczystej,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • dokumentacja techniczna budynku (np. projekt budowlany),
 • decyzja pozwolenia na budowę,
 • pozwolenie na użytkowanie,
 • obowiązujące umowy najmu,
 • informacja na temat wydatków operacyjnych: zarząd nieruchomością, podatki, ubezpieczenie nieruchomości, opłaty za użytkowanie wieczyste, itp.

Inne typy nieruchomości

lista dokumentów niezbędnych do wyceny jest ustalana indywidualnie z rzeczoznawcą majątkowym.